דיני עבודה במגזר הציבורי

על העובדים במגזר הציבורי חלות הוראות ייחודיות, ולפיכך דיני העבודה ביחס אליהם מופתלים ומורכבים יותר מדיני העבודה במגזרים אחרים. כך, לצד החוק הכללי, על עובדי המדינה חל התקשי"ר – תקנון שירות עובדי הוראה, ועל עובדי רשויות מקומיות חלה חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

כמו כן,  עובדי המגזר הציבורי כפופים להוראות הנוגעות לקיום מכרזים, וכן לדין משמעתי.  

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות הדס ברוה, משרד עריכת-דין ©

משרד עריכת-דין הדס ברוה

בית יעקבי, רח' נחלת יצחק 8 תל אביב

טל' 03-6473687    פקס 073-3916504

 hadas@brave-law.com