top of page
גם בזמני חירום, דוגמת סגרי הקורונה והמלחמה, עו"ד ברוה ממשיכה לתת ייעוץ ושירות משפטי מלא. 
כאשר לא מתאפשר לקיים פגישות פרונטליות, השירות ניתן כסדרו מרחוק, באמצעות פגישות באפליקציית
זום, שיחות טלפוניות ותכתובות דוא"ל. 
גם בתקופות חירום, אנו מציעים ללקוחותינו את השירותים הבאים:

 

ליגיטציה בבתי המשפט:

משרדנו ממשיך לייצג בבתי המשפט בכל סוגי ההליכים המינהליים והאזרחיים שהוגדרו כדחופים ונדונים גם

בתקופות של סגרי קורונה וזמני מלחמה, ובכלל כך:

- ייצוג בבית המשפט העליון – עתירות לבג"ץ והליכים משפטיים דחופים. 

- ייצוג בבתי משפט מחוזי ושלום – הליכים משפטיים דחופים, בקשות לסעדים זמניים, הליכים לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת, בקשות לביטול ועיכוב ביצוע של צווים מנהליים, בקשות לעיכוב אמצעי אכיפה לפי חוק התכנון והבניה.

- ייצוג בבית הדין לעבודה בהליכים דחופים – סעדי ביניים וצווים זמניים, הליכים מכוח חוק בריאות ממלכתי, הליכים מול המוסד לביטוח לאומי. 

 

כמובן, אין גם כל מניעה בתקופת חירום להכין ולהגיש תביעות, שהדיון בהן יתקיים לאחר תום מתכונת החירום. 

כלים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים – בוררות, גישור ומו"מ לפשרה:

לנוכח המתכונת המוגבלת בה עובדים בתי המשפט בתקופות חירום, אנו מציעים שירותי בוררות, גישור ומו"מ לפשרה ככלי אלטרנטיבי, מהיר יותר ואפקטיבי ליישוב סכסוכים, ובמסגרת זאת:

- קיום הליכי בוררות תוך מינוי עוה"ד הדס ברוה כבוררות

- קיום הליכי גישור תוך מינוי עוה"ד הדס ברוה כמגשרת

- ייצוג בהליכי בוררות וגישור 

- ייצוג בהליכי מו"מ לקידום פשרה מול גורמים הנתונים במחלוקת אזרחית, כספית או מינהלית

אימות חתימה ואימות תצהירים מרחוק – ללקוחות קבועים ומזדמנים:

בהתאם להחלטות העדכניות של לשכת עורכי הדין, אנו מציעים ללקוחות קבועים שירות של אימות חתימה מרחוק בהיוועדות חזותית באמצעות אפליקציית זום, וללקוחות מזדמנים שירות של אימות חתימה מרחוק באמצעות אימות דיגיטלי מקוון.  

 

ייעוץ משפטי שוטף בסוגיות הבוערות בזמן סגרי הקורונה והמלחמה

התמודדות החברה האזרחית והמגזר העסקי עם נגיף הקורונה והמגבלות המוטלות כתוצאה מכך, מצריכה ייעוץ משפטי בסוגיות שהן "שדה שאינו חרוש", חשיבה מחוץ לקופסה והבנה מעמיקה של צרכי הלקוח. לשם כך אנו ערוכים לספק ייעוץ משפטי שוטף, לחברות, לעמותות ולאנשים פרטיים, בכל תחומי המשפט המינהלי והאזרחי, למשל בסוגיות הבאות:

- יחסי עבודה בזמן הקורונה והמלחמה – ייעוץ משפטי למעסיקים ולעובדים 

- חוזים מסחריים והתאמתם לנסיבות המשתנות בזמן הקורונה והמלחמה

- הארכת התקשרויות ומכרזים מול משרדי ממשלה ורשויות

- הגנה על הפרטיות בעידן הקורונה והמלחמה

ועוד.

 

 

 

 

צרו איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים, בטלפון: 03-5757712. 

 

 

ייעוץ משפטי בזמני חירום

people-shaking-hands-in-latex-gloves-395
bottom of page