דיני תכנון ובנייה

  • בקשות להיתרי בניה והתנגדות להן

  • התנגדות לתכנית

  • תביעות פיצויים בגין ירידת ערך עקב אישור תוכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

  • השגות על היטלי השבחה

  • הפקעות

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות הדס ברוה, משרד עריכת-דין ©

משרד עריכת-דין הדס ברוה

בית יעקבי, רח' נחלת יצחק 8 תל אביב

טל' 03-6473687    פקס 073-3916504

 hadas@brave-law.com