השכלה גבוהה

ייעוץ משפטי בהליכי הכרה בלימודים בחו"ל ושקילות תארים

 

ייצוג סטודנטים בוועדות משמעת

 

ייעוץ משפטי לעובדי סגל אקדמי בהליכי מינויים

 

ניסוח תקנונים למוסדות להשכלה גבוהה ולאגודות סטודנטים

 

ייעוץ משפטי למוסדות להשכלה גבוהה בהליכים למול המל"ג

 

השכלה גבוהה

 כל הזכויות שמורות הדס ברוה, משרד עריכת-דין ©

משרד עריכת-דין הדס ברוה

בית יעקבי, רח' נחלת יצחק 8 תל אביב

טל' 03-6473687    פקס 073-3916504

 hadas@brave-law.com