top of page

שימוע להורים עקב היעדרות ממושכת של ילדם מבית הספר

Book Stack

במאמר זה נדון בצעדים שניתן לנקוט במידה ואתם הורים לילד/ה שלא הופיע/ה במסגרת חינוכית וזומנתם לשימוע לפני הגשת כתב אישום פלילי במסגרת הליכים לפי חוק לימוד חובה.

מהו חוק לימוד חובה? חוק לימוד חובה קובע כי כל הילדים מגילאי גן ועד כיתה י"ב חייבים ללמוד במוסד חינוכי מוכר. עיקרון נוסף שקיים בחוק הוא החובה של המדינה לספק את החינוך בחינם.

החוק מטיל את האחריות על הוריו של כל ילד בגילאים האלו לדאוג לכך שילדם ילמד במסגרות חינוך מתאימות, ואם לא יעשו כן דינם עלול להיות מאסר או קנס.

לטענת התומכים בחובת החינוך הסדיר שבחוק, חוק זה נחקק על מנת לתת הזדמנות שווה לחינוך לכל ילדי המדינה, ללא אפליה על פי רקע כלכלי או עדתי. המתנגדים לחובת ההגעה למסגרת החינוכית טוענים שהחוק מיותר ומאפשר כפייה פסולה ללא צורך, שכן ההורים יכולים לדאוג לחינוך ילדיהם בכוחות עצמם ואין צורך בחוק שיכפה עליהם לעשות זאת.

אם ילדכם לא הגיע לבית הספר תקופה ארוכה, בית הספר ינסה לברר עמכם מה סיבת ההיעדרות מהלימודים, ואם תהיה התרשמות שההיעדרות אינה מוצדקת, צפוי ליצור עמכם קשר קצין ביקור סדיר (קב"ס) מהרשות המקומית שבה אתם מתגוררים. כמו כן צריכה להישלח אליכם התראה מתאימה בכתב ממנהל/ת המסגרת החינוכית. אם לאחר שיחות מול מנהל/ת בית הספר והקב"ס לא הגעתם לפתרון שמקובל על הצדדים, ככל הנראה תזומנו על ידי התובע העירוני לשימוע לפני הגשת כתב אישום לפי חוק לימוד חובה.

אם זומנתם לשימוע, דבר ראשון, על מנת שתוכלו להיערך כראוי לייצוג בו, כדאי שתבקשו לקבל בדחיפות את כלל המסמכים המצויים בידי הרשות המקומית והנוגעים בדבר, ולבקש לדחות את מועד השימוע לזמן סביר לאחר העברתם. חשוב לדעת כי יש לכם זכות לקבל את כל המסמכים הנמצאים בידי הרשות המקומית ונוגעים לילדכם, זאת בהתאם לפסקי דין הקובעים כי לשם מימוש זכות הטיעון יש לממש את זכות העיון; כלומר אם רשות מינהלית עומדת לקבל החלטה העלולה לפגוע בזכויות יסוד של אדם היא חייבת לתת לו קודם לכן להעלות את טענותיו, ולצורך כך היא מחויבת לתת מענה לבקשתו למסור לו את כל חומר הראיות והמסמכים המשמשים אותה להחלטה.

במידה וההיעדרויות של הילד/ה מבית הספר נובעות ברובן מסיבות רפואיות מוצדקות יש להעביר את האישורים הרפואיים מתאימים, מה שעשוי לייתר את ניהול השימוע. כך גם, אם בכוונתכם להגיש בקשת העברה ללימודים בבית ספר אחר, והבקשה תתקבל, ייתכן כי גם זו תהיה סיבה לדחיית מועד השימוע עד להחלטה בעניין.

אם בכל זאת אתם נדרשים להגיע לשימוע לפני הגשת כתב אישום פלילי לפי חוק לימוד חובה, חשוב להגיע מיוצגים על ידי עו"ד בעל ניסיון וידע בתחום זה.

אנו ממליצים להיעזר בעורך דין שבקיא בדיני חינוך ולקבל ייעוץ פרטיקולרי המותאם למקרה האישי שלכם. לעו"ד הדס ברוה פרקטיקה מיוחדת בדיני חינוך. לפרטים נוספים ולמיצוי זכויותיכם ניתן ליצור קשר.

bottom of page