top of page

עו"ד הדס ברוה

עו"ד הדס ברוה עוסקת בתחומים משפט מינהלי, דיני חינוך והשכלה גבוהה, עמותות ומלכ"רים ומשפט אזרחי.
 
עו"ד הדס ברוה מעניקה ללקוחותיה ייעוץ וייצוג משפטי אל מול המדינה ורשויות ציבוריות: משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים. 
עו"ד ברוה מייצגת בכל הערכאות המשפטיות, בדגש על בתי משפט לעניינים מינהליים ובג"ץ, כמו גם בשימועים הנערכים במשרדי הממשלה, בוועדות הסטטוטוריות השונות ובוועדות משמעת. 
במסגרת עיסוקה במשפט מינהלי עוסקת עו"ד ברוה בין היתר בנושאי חינוך, מכרזים, הסדרת עיסוק, רשויות מקומיות ותכנון ובניה.
לעו"ד ברוה התמחות מיוחדת בדיני חינוך ובדיני השכלה גבוהה. 
תחומי עיסוק נוספים הם ייעוץ משפטי לעמותות ומלכ"רים וענף המשפט האזרחי על כל תחומיו. 
עו"ד ברוה שואפת להעניק ייעוץ משפטי איכותי, אפקטיבי וקשוב ללקוח, במטרה לסייע ללקוח למצות את זכויותיו בצורה המיטבית.
 

עו"ד הדס ברוה בעלת תואר בוגר (LL.B) בהצטיינות מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב. 
הייתה מצטיינת דיקאן בלימודיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב וחברת מערכת כתב העת המשפטי היוקרתי 'עיוני משפט'. 
חברת פורום משפט מינהלי ופורום משפט חוקתי של לשכת עורכי הדין.
טרם הקמת המשרד עבדה עו"ד ברוה במשרד ד"ר רענן הר-זהב ושות', המדורג כמשרד מוביל בתחומים משפט מינהלי והשכלה גבוהה וכמשרד ידוע בתחום תכנון ובניה. 
קודם לכן עבדה במשך ארבע שנים במשרד ממשלתי, בתפקיד מחקרי. 
שירתה בחיל המודיעין והייתה מצטיינת מרחב בשירותה הצבאי. 
bottom of page