top of page

 

 

עו"ד הדס ברוה עוסקת בתחומים משפט מינהלי, רגולציה וייצוג מול המדינה, חינוך, השכלה גבוהה, עמותות ומלכ"רים ומשפט אזרחי. 

במסגרת עיסוקה במשפט מינהלי עוסקת עו"ד ברוה בין היתר בנושאי רגולציה, מכרזים, הסדרת עיסוק, רשויות מקומיות ותכנון ובניה.

עו"ד הדס ברוה מעניקה ללקוחותיה ייעוץ וייצוג משפטי אל מול המדינה, רשויות ציבוריות ורגולטורים: משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים. כמו כן מייצגת עו"ד הדס ברוה רשויות ציבוריות ומקומיות. 

 

עו"ד ברוה מייצגת בכל הערכאות המשפטיות, בדגש על בתי משפט לעניינים מינהליים ובג"ץ, כמו גם בשימועים הנערכים במשרדי הממשלה, בוועדות הסטטוטוריות השונות ובוועדות משמעת. 

בין היתר משמשת עו"ד ברוה כדיינת בביה"ד המשמעתי של לשכת עוה"ד במחוז ת"א, וכבוררת במינוי מטעם ראש לשכת עוה"ד. 

 

החל מיום 1.1.2024 התמזגה עו"ד הדס ברוה עם משרד סלומון ליפשיץ ושות', ומשמשת כשותפה וראש תחום רשויות ציבוריות ורגולציה במשרד. 

לעמוד הפרופיל של עו"ד ברוה במשרד סלומון ליפשיץ ושות', לחצו כאן.

 

עו"ד הדס ברוה

הדס ברוה, משפט מינהלי, השכלה גבוהה

"אסור לה למדינה להפלות, לפעול מתוך שרירות או חוסר תום לב או להימצא במצב של

ניגוד ענינים. עליה לקיים את כללי הצדק הטבעי. קיצורו של דבר, עליה לפעול בהגינות"

 

השופט אהרון ברק, בג"ץ 840/79

bottom of page